Bioteck levert producten die onaangenaame geuren bij hun oorsprong verwijderen of vernietigen. Te denken valt aan urinegeur, lichaamsgeur, zweetgeur, wildplasplekken, afvoergeur, rioolgeur, rookgeur, tabaksgeur, etensgeur, huisdiergeur, etc. De producten zijn toe te passen voor kleine ruimten als ook voor komplete gebouwen.Neem contact op voor een demonstratie en/of praktijktest.

Hoe is een potentieel geur/hygiëneprobleem te herkennen?

DE NEUS ALS MEETINSTRUMENT

Een onaangename geur is meestal een goed signaal dat er iets schort aan de hygiëne. Ondanks alle inspanningen en toegepast reinigingsmiddel wordt toch een onaangename geur waargenomen. Zelfs als de productconcentratie en de reinigingsfrequentie worden verhoogd of nadat een ander reinigingsmiddel wordt ingezet komt de onaangename geur weer terug.
 
 
BACTERIËN DIE EEN ONAANGENAAM GAS PRODUCEREN (potentieel hygiëne probleem)

De onaangename geur, en in sommige gevallen stank, bijvoorbeeld urinestank, rioolgeur en keldergeur, wordt veroorzaakt door bacteriën die tijdens het verteren van een voedselbron een onaangenaam gas verspreiden. Bacteriën hebben een voedselbron nodig om te overleven en zich te vermeerderen. Deze voedselbron is organisch en bestaat vaak uit: urine, eiwit, vet, zweet, huidtalg, zeepresten, voedselresten, etc..
 
 
WAT DOET EEN REINIGINGS- OF DESINFECTIEMIDDEL MET DEZE BACTERIËN?
 
Oppervlakte reinigingsmiddelen, zowel alkalische als zure producten, zullen vervuiling die op een oppervlak aanwezig is met gemak verwijderen. Hierdoor wordt de voedselbron voor onaangenaam gassende bacteriën en de bacteriën die al aanwezig zijn op deze voedselbron weggenomen terwijl desinfectie producten ervoor zorgen dat bacteriën en virussen die zijn achter gebleven na de reinigingsstap alsnog worden vernietigd.
 
 
WAAROM BLIJFT DE ONAANGENAME GEUR DAN NOG STEEDS MERKBAAR?
 
Bepalend zijn hier het soort oppervlak waarop het vuil terecht komt, de hoeveelheid vuil per tijdseenheid en de reinigingsfrequentie. Als er maar 1 maal per dag wordt gereinigd en het oppervlak in de tussentijd zeer zwaar belast wordt met vuil, zullen bacteriën voldoende tijd krijgen zich te ontwikkelen en een gas af te geven. Hierbij valt te denken aan openbare ruimten, toiletten, dierverblijven, kleedruimten, etc.. Om dit probleem te omzeilen wordt meestal de reinigingsfrequentie aangepast.
 
Waar echter geen invloed op kan worden uitgeoefend is het materiaal / oppervlak waarop het vuil terecht komt. Als er sprake is van een poreus oppervlak dan zal het vuil ook in de poriën van dit oppervlak terecht komen. Bij de juiste vochtigheid en de capillaire werking van de poriën dringt het vuil diep in het materiaal door. Zo diep zelfs dat oppervlakte reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen dit vuil en de bacteriën die hierop leven niet bereiken. Deze bacteriën overleven de schoonmaak stap en krijgen alle kans zich te vermenigvuldigen en een onaangenaam gas te verspreiden.
 
  
Dit verklaart tevens de reden waarom bij veelvuldig reinigen de onaangename geur steeds weer terug komt. Naast poreus constructiemateriaal (tegels, voegen, etc.) zijn scheuren en spleten door hun capillaire werking een bron van onaangename geur.


 
HERKENNEN VAN MOGELIJKE LOCATIES VAN ONAANGENAAM GEURENDE BACTERIËN
 
Onderstaande foto's zijn praktijkvoorbeelden die u kunt gebruiken als check-list om vast te stellen waar bij u de onaangename geur vandaan komt of om vast te stellen waar mogelijk onaangename geur of stank zich kan vormen.
 
 
 
 
 
 
 
 
HOE KAN IK DAN WEL DE ONAANGENAME GEUR PERMANENT TEGEN GAAN?
 
BioTECK heeft een aantal specifieke 100% biologische producten op basis van micro-organsimen. Deze micro-organismen zijn vrij beschikbaar uit de natuur om ons heen en volledig ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en constructiemateriaal. Zij leven van dezelfde voedselbron waarop ook de ongewenste kwalijke bacteriën leven en zorgen ervoor dat de kwalijk ruikende bacteriën geen voedsel meer hebben om te overleven en te vermeerderen. De micro-organismen volgen als het ware het voedsel en zullen zeer diep in poreuze materialen, spleten en scheuren doordringen, zelfs onder tegels. Doordat de voedselbron volledig geurloos wordt omgezet in zuurstof en water zullen ongewenste bacteriën niet meer kunnen vermenigvuldigen of groeien.
 
Ongewenste geuren verdwijnen hierdoor permanent binnen 1 week en gedurende deze week zal na een aantal dagen de geur zeer sterk zijn afgenomen. Zolang het micro-biologische product van BioTECK met enige regelmaat wordt toegepast zal hernieuwde vervuiling (= voedselbron) volledig door de BioTECK micro-organismen worden omgezet zodat de ongewenste bacteriën geen kans krijgen zich te ontwikkelen. Hierdoor wordt de vorming van onaangename geuren permanent tegen gegaan.
 
 
WAT DOEN DE BIOTECK MICRO-BIOLOGISCHE PRODUCTEN NOG MEER?
 
Naast dat ze zeer snel 100% biologisch afbreekbaar zijn, ongevaarlijk zijn voor mens, dier, milieu en constructie materialen, zijn ze na gebruik geschikt om door het riool te worden afgevoerd en ongevaarlijk voor het oppervlakte water. Reden hiervoor is het feit dat het producten zijn die hun oorsprong in de natuur vinden en niet chemisch zijn samengesteld.
 
BioTECK BIODOR: Opvallend is ook dat bij gebruik van BioTECK BIODOR (ontwikkeld voor toiletruimten) de onaangename geur zeer snel verdwijnt, tegelvoegen en cement de oorspronkelijke kleur weer aannemen en ingedroogde vlekken zeer gemakkelijk zijn te verwijderen. Bovendien is dit product geschikt om textiel te reinigen, zoals bijvoorbeeld urine uit meubelbekleding.
 
BioTECK BIODOR KALKEX: Een buitenbeentje in de BioTECK productrange is BIODOR KALKEX. Dit product is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van douche en badruimten om schimmel en onaangename geur tegen te gaan, maar het verwijdert ook kalkvlekken en gaat hernieuwde opbouw van kalkresten tegen. Het product is ook geschikt voor het behandelen van spiegels en vensters.
 
BioTECK BIODOR ANIMAL is speciaal ontwikkeld om alle oppervlakken en materialen waar huisdieren, maar ook hoefdieren, mee in contact komen micro-biologisch te ontgeuren  en vuil te verwijderen zonder dat er poot/voet-, huid- of vachtproblemen ontstaan. Bijzonder is dat de plek waar urine of fecaliën heeft gelegen na behandeling met BIODOR ANIMAL niet meer herkent wordt door het dier.
 
BioTECK BIODOR EUFAKTO heeft als specialiteit dat het vuilwater tanks en chemische toiletten geurloos maakt. Ook zorgt het ervoor dat leidingen niet dicht groeien, er geen algengroei of schimmels ontstaan in de schoon en vuilwatertank en versnelt het het afbraakproces van fecaliën en toiletpapier.
 
BioTECK BIODOR CARWASH bevordert de bacteriëngroei in de tank met vuilwater geschikt voor hergebruik. Het product maakt het water weer helder en verhoogt het zuurstofgehalte met minimaal een factor 2 waardoor minder reinigingsmiddel gebruikt hoeft te worden en de tankinhoud niet meer stinkt.
 
 
 
WAT TE DOEN ALS DE BRON VAN HET GEURPROBLEEM NIET DUIDELIJK IS?
 
Als bovenstaande foto's niet leiden tot het opsporen van de onaangename geurbron dan biedt BioTECK een technologie die de geur neutraliseert in plaats van de niet te definieren bron weg te nemen. Met "GOOD SENSE SERVICE" heeft BioTECK de mogelijkheid om "TURNKEY" een service te bieden die ruimten ontgeurt.
 
Deze technologie werkt anders dan de gebruikelijke dure luchtverfrissers omdat het de geur niet maskeert maar neutraliseert
 
 
Reguliere luchtverfrissers verspreiden een parfum in de lucht die sterker is dan de onaangename geur. Hierdoor wordt slechts tijdelijk de stank onderdrukt (zolang het parfum stand houdt). Good Sense Service (GSS) verspreidt echter continu een actieve component die zowel stikstof als zwavelelementen bindt. Deze elementen worden door mensen als zeer hinderlijk ervaren en zijn vaak de bouwstenen van een onaangename geur. Op het moment dat de Good Sense Technologie wordt ingezet zal na 30 minuten de onaangename geur / stank permanent weg zijn.
 
De GSS Technologie is toepasbaar voor zeer kleine ruimten tot en met een volledig gebouw.
 
VOOR MEER PRODUCTINFORMATIE OVER BIOTECK GOOD SENSE SERVICE PRODUCTEN; Neem contact met ons op 
 
 
 
 De Neus
                      als hygiëne meetinstrument
 
                                                                            zorgt voor een onbewust visitekaartje naar klanten, personeel en bewoners